Menu

Упражнения за рамене

Гребане с щанга на смит машина/smith machine row виж….

Разтваряне встрани с дъмбел/shouder side raises with dumbbell виж….

Раменни преси с дъмбели/shouder press with dumbbells виж….

Гребане с EZ щанга/ez bar upright row виж….

Повдигане на дъмбел напред с две ръце/front raise dumbbell two hands виж….

Разтваряне встрани от полулег/side lateral raise incline bench виж….

Разтваряне встрани с дъмбели/side lateral raise dumbbell виж….